Venecijanske maske
28. februara 2019.
Konkurs za izbor korisnika usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom
5. marta 2019.

Konkurs za izbor korisnika usluge personalne asistencije

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva raspisuje Konkurs za izbor 5 korisnika usluge personalna asistencija. Usluga personalne asistencije dostupna je osobama koje zadovoljavaju SVE sledeće kriterijume (prema Članu 4.Ugovora – Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva između Grada Smedereva i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva) :

1) Punoletnim osobama sa invaliditetom (odnosno starijim od 18 godina)

2) Osobama sa invaliditetom sa procenjenim I i II stepenom podrške:

– I stepen podrške – znači da osoba sa invaliditetom nije sposobna da se samostalno brine o sebi i uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici, zbog čega joj je potrebno fizičko prisustvo i kontinuirana fizička pomoć drugog lica.

– II stepen podrške – znači da osoba sa invaliditetom može da brine o sebi i da se uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici, ali uz podršku i fizičko prisustvo i pomoć drugog lica

3) Osobama koje ostvaraju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti

4) Imaju sposobnost za samostalno donošenje odluka, odnosno potencijal za usvajanje i primenjivanje u praksi modela samostalnog života i upravljanja uslugom i

5) Radno su angažovane ili aktivno uključene u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uključene su u redovni ili individualni obrazovni program.

Dodatni kriterijum je i procena o porodičnoj situaciji u slučaju istog broja bodova. Usluga PA
će se dati osobama sa invaliditetom koje žive same ili u sopstvenoj ili široj porodici čiji članovi
više nisu u mogućnosti da im pomognu u aktivnostima svakodnevnog života (stari roditelji i/ili
partneri, zaposleni roditelji i/ili partneri i sl.).

Svaki korisnik je u obavezi da finansijski participira u usluzi. Iznos participacije je 5.200,00 dinara mesečno.
Zainteresovani se moraju prijaviti Centru za socijalni rad u Smederevu i podneti sledeću dokumentaciju:

– Fotokopiju lične karte
– Rešenje o ostvarenom pravu na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć shodno
Zakonu o socijalnoj zaštiti
– Fotokopija nalaza lekara na kojoj je upisana dijagnoza/vrsta invalidnosti (ne mora nov)
– Potvrda institucije/organizacije o radnom ili društvenom angažovanju
– Potvrda o primanjima (poslednji ček od penzije, potvrda o visini zarade)

Molimo sve zainteresovane potencijalne korisnike da se odmah po podnošenju prijave
Centru za socijalni rad Smederevo, prijave I Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom
Smedereva (Dine Mančića 1, Smederevo) radi brže obrade zahteva u periodu od 11 – 16
časova svakog radnog dana.

Konkurs će trajati do 12.03.2019. godine. Naknadno pristigle prijave će takođe biti
razmatrane do popune mesta, a ukoliko ne bude mesta biće na Listi čekanja, ukoliko
ispunjavaju sve uslove, dok se ne ukaže mogućnost da se uključe u uslugu.

Dokument koji je potrebno popuniti možete preuzeti na sledećem linku: Zahtev za koriscenje usluge personalne asistencije