Maratonac Goran Nikolić u Smederevu
23. septembra 2016.
Konkurs za angažovanje personalnih asistenata
21. novembra 2016.

Konkurs za izbor korisnika usluge personalne asistencije

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva raspisuje Konkurs za izbor 15 korisnika usluge personalna asistencija.
Pravo prijave na konkurs imaju punoletne osobe sa invaliditetom koje ispunjavanju sve sledeće uslove:

  • ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć
  • imaju sposobnost da samostalno donose odluke
  • radno su angažovane ili su aktivno uključene u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana ili su uključene u obrazovni program.

Zainteresovani se moraju prijaviti Centru za socijalni rad u Smederevu i podneti sledeću dokumentaciju:

  • Fotokopiju lične karte
  • Rešenje o ostvarenom pravu na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć
  • Fotokopija nalaza lekara na kojoj je upisana dijagnoza/vrsta invalidnosti (ne mora nov)
  • Potvrda institucije/organizacije o radnom ili društvenom angažovanju.

Stručni radnik Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva će kontaktirati sve podnosioce zahteva kako bi se izvršila detaljna procena potreba korisnika.

Konkurs će trajati do 09.12.2016. godine.

[rescue_button color=“blue“ url=“https://savezosi.org/wp-content/uploads/2016/12/Zahtev-za-koriscenje-usluge-personalne-asistencije.doc“ title=“PREUZMI ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE“ target=“blank“ border_radius=““]PREUZMI ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE[/rescue_button]