Konkurs za izbor korisnika usluge personalne asistencije
20. maja 2015.
Medicinski pregled
22. maja 2015.

Konkurs za angažovanje personalnih asistenata

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva raspisuje Konkurs za angažovanje 4 personalna  asistenta za potrebe realizacije projekta Servis personalnih asistenata.

Prednost pri angažovanju imaće osobe sa iskustvom u pružanju usluga osobama sa invaliditetom.

Opis poslova personalnih asistenata:

  1. Pomoć u održavanju lične higijene i zadovoljavanju osnovnih ličnih potreba (pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, kupanju, pranju kose, itd.);
  2. Pomoć u održavanju higijene stana, obavljanju svakodnevnih aktivnosti i zadovoljavanju osnovnih životnih potreba; (obezbeđivanju ishrane, nabavku namirnica, spremanje obroka, hranjenje, održavanju čistoće prostorija i itd.);
  3. Podizanje, premeštanje (transfer) i pomoć pri kretanju unutar i izvan korisnikove kuće, radnog mesta i mesta gde se odvijaju društvene i obrazovne aktivnosti, pomoć u korišćenju prevoza;
  4. Pomoć u korišćenju terapeutskih i zdravstvenih usluga i korišćenju i održavanju pomagala;
  5. Pomoć pri komunikaciji, socijalnim kontaktima i zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba;
  6. Pomoć pri obavljanju različitih radnih, obrazovnih i društvenih aktivnosti.

Personalni asistenti biće angažovani Ugovorom o delu za četvoročasovno radno vreme.

Zainteresovani se mogu prijaviti LIČNO  od 25.05. – 29.05.2015. godine od 09:00 – 15:30 časova u prostorijama Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo u ulici Dine Mančića br.1.