Konkurs za izbor korisnika usluge personalne asistencije
21. novembra 2016.
Konkurs za angažovanje prevodioca i tumača za znakovni jezik
21. novembra 2016.

Konkurs za angažovanje personalnih asistenata

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva raspisuje Konkurs za angažovanje 15 personalnih asistenta za potrebe realizacije usluge Servis personalnih asistenata.

Prednost pri angažovanju imaće osobe sa iskustvom u pružanju usluga osobama sa invaliditetom.

Opis poslova personalnih asistenata:

  1. Pomoć u održavanju lične higijene i zadovoljavanju osnovnih ličnih potreba (pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, kupanju, pranju kose, itd.);
  2. Pomoć u održavanju higijene stana, obavljanju svakodnevnih aktivnosti i zadovoljavanju osnovnih životnih potreba; (obezbeđivanju ishrane, nabavku namirnica, spremanje obroka, hranjenje, održavanju čistoće prostorija i itd.);
  3. Podizanje, premeštanje (transfer) i pomoć pri kretanju unutar i izvan korisnikove kuće, radnog mesta i mesta gde se odvijaju društvene i obrazovne aktivnosti, pomoć u korišćenju prevoza;
  4. Pomoć u korišćenju terapeutskih i zdravstvenih usluga i korišćenju i održavanju pomagala;
  5. Pomoć pri komunikaciji, socijalnim kontaktima i zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba;
  6. Pomoć pri obavljanju različitih radnih, obrazovnih i društvenih aktivnosti.

Personalni asistenti biće angažovani Ugovorom o delu na osmočasovno radno vreme.

Zainteresovani se mogu prijaviti LIČNO do 09.12.2016. godine od 09:00 – 15:30 časova u prostorijama Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo u ulici Dine Mančića br.1.