Kreativne radionice
10. decembra 2021.
Sportski uspesi
27. decembra 2021.

Konkurs – Pomoć u kući za staračka i siromašna domaćinstva

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu realizuje uslugu Pomoć u kući za jednočlana i dvočlana staračka socijalno ugrožena domaćinstva od 15.12.2021. godine. Usluga se finansira iz budžeta grada Smederevo.

Maksimalan kapacitet je 20 korisnika.

Konkurs za ovu uslugu je otvoren do popune broja korisnika i utroška sredstava predviđenih javnom nabavkom.

Uslugu mogu koristiti osobe starije od 65 godina koje žive same ili sa još jednim članom porodice, a koji su usled bolesti ili smanjenja funkcionalnih sposobnosti nisu u stanju da se samostalno staraju o sebi i nemaju dovoljnu porodičnu podršku. Uslov je da su korisnici nočane socijalne pomoći u Centru za socijalni rad Smederevo ili da prihodi u domaćinstvu ne prelaze iznos od 18.000,00 dinara.

Osobe koje ostvaruju pravo na negu i pomoć drugog lica ne mogu biti korisnici ove usluge, već treba da konkurišu za uslugu Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom.

Svi zainteresovani potencijalni korisnici treba da se obrate Centru za socijalni rad Smederevo, a prilikom prijave treba da dostave:
– Važeću ličnu kartu
– Nalaz lekara (ne mora nov)
– Dokaz o primanjima (Rešenje o NSP-u, ček od penzije ili potvrdu PIO fonda da nisu korisnici penzije).

Navedena dokumentacija zajedno sa zahtevom (dobijaju ga u Centru) predaje se zaposlenima u Centru za socijalni rad Smederevo.