Republičke sportske igre paraplegičara i kvadriplegičara Srbije
30. septembra 2015.
Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju
26. oktobra 2015.

Konferencija “Smernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u BiH, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom”

Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti (Balkans Independent Disability Framework-BIDF) organizovala je u Tesliću 29. i 30. septembra, dvodnevnu regionalnu konferenciju “Smernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u BiH, Srbiji I Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom” u okviru projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom“ , koji finansira Evropska unija.

Na konferenciji su učestvovale organizacije osoba sa invaliditetom, članice BIDF mreže, iz tri države regiona: Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, među kojima su bili i predstavnici Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva.
Prvog dana konferencije predstavljen je izveštaj ,,Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN konvencijom o pravima odoba sa invaliditetom“.Ovaj dokument su predstavili koordinatori radnih grupa iz 3 navedene države i to po oblastima: pristupačnost, obrazovanje, zdravstvena zaštita, rad i zapošljavanje i oblasti odgovarajućeg životnog standarda i socijalne zaštite.
Opšti zaključak svih učesnika konferencije je da su urađene analize jako dobre i da su uvrštene značajne i kvalitetne smernice i preporuke za dalju harmonizaciju zakonodavstva sa UN konvencijom, što čini ovaj dokument potpunim i kvalitetnim. Zaključeno je da su zakonodavni okviri u solidnoj mjeri usklađeni sa konvencijom u sve tri države, ali da je njihova implementacija na izrazito niskom nivou.
Drugog dana konferencije prezentovane su realizovane aktivnosti BIDF mreže u proteklom periodu.  Predstavljen je plan rada BIDF mreže za naredni period koji uključuje aktivnosti na daljem razvoju kapaciteta mreža, ali i izradu strategija za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom na nacionalnom nivou.

12019899_912513908838059_4480411178013897461_n

PicsArt_10-02-02.05.49