Drugo kolo lige OSI, Nacionalni program
19. aprila 2015.
Evropski dan samostalnog života
6. maja 2015.

Konferencija Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo

Redovna sednica Konferencije Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo održana je 21.04.2015. godine u sali Gradske uprave u Smederevu. Sednici su prisustvovali delegati izabrani od strane članica Saveza, kao i predstavnici Gradske uprave, Odeljenja za javne službe – Ljiljana Todorović i Jelena Stojanović.
Usvojeni su Izveštaji o radu i Finansijski izveštaj za 2014. godinu, kao i Plan rada i Finansijski plan rada za 2015. godinu.

Govorilo se o trenutnoj situaciji i problemima sa kojima se organizacije suočavaju, a koje su najvećim delom uzrokovane smanjenjem sredstava izdvojenih za sufinansiranje programskih aktivnosti organizacija osoba sa invaliditetom iz sredstava lokalne samouprave. Sredstva su značajno umanjena zbog čega se pojavio problem u realizaciji aktivnosti, a najveći problem predstavlja činjenica da nisu posebno izdvojena sredstva za zarade zaposlenih, što će dovesti do njihovog otpuštanja ukoliko se ne obezbede veća sredstva. Bez zaposlenih organizacije neće biti u mogućnosti da kvalitetno pružaju usluge osobama sa invaliditetom koje im se obrate za podršku.Tim povodom, Savez je sa svojim članicama uputio gradonačelnici i Skupštini grada Smedereva Zahtev da se rebalansom budžeta grada Smedereva povećaju sredstva svim organizacijama osoba sa invaliditetom.
Još jedan od problema predstavlja i sanacija pristupnih rampi koje su izgrađene pre 10 godina. Posebno je urgentna sanacija pristupne rampe na Narodnoj biblioteci koja je u veoma lošem stanju. Deo rampe odvojen je od ploče čak 20cm zbog čega je postala neupotrebljiva. Ova rampa, kao i rampe na glavnoj Pošti, Gradskoj upravi, Danubijusu i Maxiju izgrađene su od sredstava donatora za projekat „U nov milenijum bez barijera“ koji je sprovodilo Udruženje paraplegičara Smederevo. Rampe su kvalitetno urađene, ali je zbog soli najviše oštećena upravo ta kod Narodne biblioteke, a na problem se više puta ukazivalo. I ovim povodom Savez je uputio Zahtev za hitnu sanaciju rampe direktoru Direkcije za urbanizam, izgradnju i građevinsko zemljište. Ukoliko se ova rampa ne popravi, osobe sa invaliditetom ostaće isključene iz kulturnog života našeg grada što predstavlja vid diskriminacije.
Takođe, istaknut je i problem nedostatka usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom, pre svega Pomoći u kući, Servisa personalnih asistenata i Prevodilačkog servisa za znakovni jezik koji bi se finansirali iz budžeta grada Smedereva. Bez ovih usluga nemoguće je ostvariti kvalitetan život osoba sa invaliditetom, niti povećati njihovu uključenost.
Nadamo se i očekujemo da ćemo u narednom periodu ostvariti bolju saradnju sa predstavnicima gradskih vlasti i da ćemo zajedno, izgradnjom partnerskog odnosa, pokušati da rešimo sve nastale probleme.

IMG_20150506_095602