Решење Комисије за избор кориснике услуге ПА
21. aprila 2021.
44. Festival KUD-a
20. juna 2021.

Kampanja „Pristupačno Smederevo“

Градски савез социјално хуманитарних организација Смедерево је на седници Извршног одбора, одржаној 14.05.2021. године, оформио Радну групу за приступачност (у даљем тексу Радна група): Данијела Пејов, Ивана Гвозденовић, Предраг Николић, Душко Савић и Радивоје Дамјановић. Приликом реализације својих активности Радна група ће укључивати и друге особе по потреби.

Радна група одржала је прву седницу 17.05.2021. године у просторијама Градског савеза социјално хуманитарних организација Смедерево. Седницом је председавао Предраг Николић, председник Извршног одбора Савеза. За координатора Радне групе за приступачност изабрана је Ивана Гвозденовић, секретар Савеза. За PR-a за односе са јавношћу, именован је Радивоје Дамјановић.

На састанку је договорено покретање кампање под називом „Приступачно Смедерево“ и  покретање Fb групе под истим називом ради информисања јавности о активностима реализованим у кампањи.

            Циљ кампање

Да се особама са инвалидитетом омогући самостални живот, доступност свих услуга, равноправно и пуно учешће у свим сферама живота у граду Смедереву. Основни предуслови за остваривање овог циља су: уклањање физичких препрека, препрека у информацијама и комуникацијама које постоје у окружењу, на јавним установама, здравственим установама, школама, радним просторима, стамбеним просторима, просторима за спортско-рекреативне активности, објектима културе, банкама, угоститељским и трговинским објектима, као и у превозу.

Имајући у виду да су присутне препреке настајале годинама и да их је тешко уклонити у кратком временском периоду, Радна група је утврдила следеће специфичне циљеве које је, по мишљењу исте, могуће остварити у наредне две године:

 1. Подизање свести представника свих установа и грађана о важности уклањања баријера и омогућавању кретања особама са инвалидитетом која користе ортопедска помагала или се отежано крећу;
 2. Добијање дозвола за изградњу рампе за приступ објекту банке „Поштанска штедионица А.Д.“ на тргу Карађорђев дуд и објекту „ЈП Пошта Србије“ у Месној заједници Царина;
 3. Обезбеђивање приступа објекту МУП-а Републике Србије, Полицијске управе у Смедереву у улици Деспота Гргура 2;
 4. Обезбеђивање приступа шалтерима Управе за трезор у улици Његошева 8, Смедерево;
 5. Обезбеђивање приступа шалтерима и канцеларијама у згради коју користе Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала Смедерево и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање – Филијала Смедерево, Трг Републике 4;
 6. Обезбеђивање адекватне бриге о репродуктивном здрављу жена са инвалидитетом кроз набавку приступачног хидрауличног гинеколошког стола;
 7. Постављање тактилних стаза приликом уређивања улица како би се омогућило самостално кретање слепим особама;
 8. Континуирано финансирање Преводилачког сервиса за знаковни језик.

 

Да би се наведени циљеви остварили, неопходна је сарадња свих заинтересованих страна, због чега ће кампања бити усмерена ка грађењу партнерских односа између Градског савеза социјално хуманитарних организација Смедерево, Града Смедерева и свих релевантних установа у којима је потребно обезбедити приступ.

Активности кампање

 1. Одржавање састанка са директорима свих установа и представницима града Смедерева најкасније до 20. јуна 2021. године;
 2. Отварање групе „Приступачно Смедерево“на друштвеној мрежи Facebook;
 3. Израда пројекта и добијање сагласности Дома здравља Смедерево и Града Смедерева за реализацију кампање и куповину приступачне гинеколошке столице;
 4. Снимање кратког спота о приступачности;
 5. Припрема и реализација уличне акције „У мојим ципелама“ (септембар или октобар о.г.);
 6. Одржавање редовних састанака са предстваницима циљних установа;
 7. Обезбеђивање дозволе за изградњу рампи за које већ постоје средства на објектима банке „Поштанска штедионица А.Д.“ на Карађорђевом дуду и објекту „ЈП Пошта Србије“ у Месној заједници Царина;
 8. Редовно информисање јавности о свим активностима;
 9. Подршка писаних и електронских медија.

Градски савез социјално хуманитарних организација Смедерево ће средства за кампању обезбедити путем реализације пројеката, програмских активности и донација.

 

КООРДИНАТОР КАМПАЊЕ

                                                                                                          Ивана Гвозденовић