Mentalno zdravlje i osobe sa cerebralnom paralizom
29. juna 2023.
Projekat „Kreativni“
1. avgusta 2023.

Kampanja „Pristupačno Smederevo“ Sastanak sa predstavnicima PU u Smederevu

Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo je 2021. godine pokrenuo kampanju „Pristupačno Smederevo“ pod sloganom „Smederevo bez barijera“ sa ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući samostalan život, dostupnost svih usluga, kao i ravnopravno i puno učešće u svim sferama života u gradu Smederevu. U kampanji su, nakon anketiranja osoba sa invaliditetom, uvtrđene prioritetne ustanove za rešavanje problema pristupačnosti, mešu kojima je i objekat Policijske uprave u Smederevu.

Inicijalni sastanak je održan je 7. jula 2023. godine u prostorijama Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo. Imao za cilj da se predstavnici PU u Smederevu upoznaju sa problemom sa kojim se osobe sa invaliditetom susreću pri korišćenju usluga ove institucije. Sastanku su prisustvovali predstavnici Grupe za pristupačnost – Ivana Gvozdenović, Duško Savić i Radivoj Damjanović, predstavnici PU u Smederevu – Jovana Kocić, Emilija Milošević i Nebojša Dobričić i član Gradskog veća grada Smedereva Nemanja Ivošević.
Iako je cilj sastanka bio da se ukaže na problem u načinu korišćenja usluga PU u Smederevu koji se ogleda u tome da objekat nije pristupačan, pa je neophodno korisnike invalidskih kolica unositi, što nije bezbedno ni po same osobe sa invaliditetom ni po policijske službenike, sastanak je završen sa već izrađenim rešenjima o nastavku saradnje.
Tokom razgovora zaključeno je da nije moguće rešiti problem izgradnjom rampe jer bi bila strma, a ukoliko bi se uradila prema standardima, morala bi da bude duža i da izlazi van zgrade koja je pod zaštitom i njen spoljašnji izgled ne sme biti promenjen. Iz tog razloga tragalo se za rešavanjem problema unutar zgrade i kao moguće ideje za rešavanje problema istaknute su hidraulična platfomra ili lift.

S obzirom na to da je neophodno izvesti određene promene unutar objekata i određene građevinske radove, pretpostavilo se da je potrebno izraditi projekat, pripremiti projektnu dokumentaciju koja uključuje i dobijanje određenih dozvola. Kako se ove aktivnosti nalaze u nadležnosti Gradske uprave Smederevo, zaključeno je da je neophodno sastati se i sa predstavnicima Odeljenja za urbanizam i predstavnicima JP Urbanizam Smederevo u što kraćem roku.

Dogovoreno je da se naredni sastanak zajedno sa predstvanicima navedenih ustanova održi u septembru kako bi se dogovorili dalji koraci u saradnji i pripremi projektne dokumentacije, kako bi u narednoj godini kroz zajednički projekat i formalnu saradnju obe zainteresovane strane uspele da objekat PU u Smederevu učine pristupačnim.