Sara i Ilija pobednici u kategorji modernih igara
30. maja 2016.
Položaj žena sa invaliditetom u Smederevu
23. juna 2016.

Izborna Konferencija Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo

Redovna izborna sednica Konferencije Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo održana je 01.06.2016. godine u holu streljane Dvorane Smederevo. Sednici je prisustvovalo 30 od ukupno 36 delegata.
Nakon vanredne izborne Konferencije koja je održana u julu 2015. godine, na ovoj redovnoj sednici mandati su povereni osobama koje su prethodne izabrane jer su zadobile poverenje delegata i članica Saveza.
Za predsednicu Konferencije izabrana je Jelena Stojanović, za predsednika Izvršnog odbora i lice ovlašćeno za zastupanje Predrag Nikolić, a za članove Nadzornog odbora: Radivoje Damjanović, Sonja Rakić i Aleksandar Grgurović. Mandat izabranih traje do 2020. godine.

picsart_09-05-10-16-43

Usvojeni su Izveštaji o radu i Finansijski izveštaj za 2015. godinu, kao i Plan rada i Finansijski plan rada za 2016. godinu.
U članstvo Saveza primljen je Streličarsko-streljački klub osoba sa invaliditetom „Despot Đurađ Branković“, čime je broj članica Saveza povećan na 13.
Govorilo se o trenutnoj situaciji i problemima sa kojima se organizacije suočavaju, a koje su najvećim delom uzrokovane neredovnim prilivom sredstava za realizaciju programskih aktivnosti koje su za januar mesec uplaćene tek u maju.
Takođe, istaknut je i problem nedostatka usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom, iako su budžetom grada bila predviđena sredstva za ove namene, pre svega Pomoći u kući, Servisa personalnih asistenata i Prevodilačkog servisa za znakovni jezik koji bi se finansirali iz budžeta grada Smedereva. Bez ovih usluga nemoguće je ostvariti kvalitetan život osoba sa invaliditetom, niti povećati njihovu uključenost.
Jedan od najprioritetnijih ciljeva je da se u narednom periodu ostvari što bolja saradnja sa predstavnicima gradskih vlasti jer se jedino kroz partnerske odnose mogu rešiti nastali problemi.