Gradu Smederevu nagrada za pristupačnost
18. juna 2019.
Studija – Analiza pristupačnosti biračkih mesta u Smederevu
4. jula 2019.

Ispitivanje pristupačnosti biračkih mesta u Smederevu

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom tokom juna izvršio je ispitivanje pristupačnosti biračkih mesta u Smederevu. Ovom analizom obuhvaćena su biračka mesta u gradu i na selima. Biračka mesta su obilazila 4 anketara tokom 2 nedelje. Za ovu aktivnost anketari su detaljno pripremani na sastancima kako bi analizu izvršili što kvalitetnije. Na osnovu ankete tročlani tim izradiće analaizu o pristupačnosti biračkim mesta i zvanično je objaviti na stranici www.savezosi.org a za septembar je predviđena organizacija tribine na kojoj će se prezentovati sveobuhvatna analiza pristupačnosti javnih objekata i biračkih mesta.