Jednake mogućnosti – javna debata
15. februara 2022.
Međunarodni dan žena
9. marta 2022.

Informacije o roku važenja parking kartica za OSI za 2021.godinu

Prošlogodišnje kartice za parkiranje važe do 01.03.2022. godine.

Kako je postupak dobijanja kartica promenjen i ne postoji mogućnost da svi podnosioci zahteva  koji ispunjavaju uslove do početka marta dobiju svoju karticu, postojaće tolerancija da se i tokom marta ne uklanjaju  vozila sa prošlogodišnjim karticama.

Ukoliko idete u drugi grad, moraćete da platite parking od 01.03.2022. godine kako ne bi auto kojim se prevozite bio uklonjen od strane JP Parking servis u gradu u kome se nalazite.

Apelujemo na sve podnosioce zahteva da podnesu urednu i potpunu dokumentaciju na šalter Pisarnice u Gradskoj upravi Smederevo ili preko Portala E-uprava. Detaljne informacije o podnošenju zahteva i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći  na sajtu www.savezosi.org .

Molimo one koje su već podneli zahteve putem portala E-uprave da povremeno proveravaju svoje naloge ili e-mailove jer će na taj način biti obavešteni o dokumentaciji koju treba da dostave ukoliko ona nije bila potpuna.