Konferencija Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo
22. aprila 2015.
Sunce u streljani
14. maja 2015.

Evropski dan samostalnog života

Evropska mreža za samostalni život – ENIL prišle godine je proglasila 5. maj za Evropski dan samostalnog života.
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva, kao i svi drugi Centri u Srbiji, obeležio je ovaj veoma važan dan kojim se ukazuje na značaj samostalnog života. Ovim povodom organizovan je Okrugli sto „Samostalni život i personalna asistencija“ kome su prisustvovale osobe sa invaliditetom koje su bile korisnici usluge personalne asistencije.

Samostalan život je pokret i filozofija zasnovana na ljudskim pravima i ne označava da neko živi sam ili je u mogućnosti da sam sve radi. Samostalan život zapravo znači da imate kontrolu nad sopstvenim životom, da imate mogućnost izbora, mogućnost da donosite odluke o svom životu, kontrolišete ih, preuzmete odgovornost i pravo da načinite i grešku.
Da bi samostalan život osoba sa invaliditetom bio moguć potrebno je da postoji pristupačna sredina, prevoz, mogućnost za razmenu informacija, odgovrajuća ortopedska pomagala i usluga personalne asistencije. Čak i pod uslovom da je sredina potpuno pristupačna i da osoba ima potrebna pomagala, bez usluge personalne asistencije osoba sa invaliditetom neće biti u mogućnosti da živi samostalno jer će zavisiti od podrške prijatelja ili članova porodice.
Personalana asistencija je usluga socijalne zaštite i zapravo znači da osoba sa invaliditetom ima uslugu personalnog asistenta, koga sam bira i obučava, a koji je tu da asistira u zadovoljavanju onih potreba koje korisnik nije u mogućnosti da sam zadovolji. Korisnik određuje vreme, mesto i način na koji će mu se usluga pružiti, odnosno sam organizuje svoj svakodnevni život.
Ideja o samostalnom životu pojavila se među studentima sa invaliditetom u Americi i proširila na Evropu, a kod nas se pojavila osnivanjem Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i zahvaljujući Gordani Rajkov koja je svoje znanje i iskustvo uložila u to da ova ideja i usluga personalne asistencije zaživi i kod nas.
CSŽ Smederevo osnovan je 2003. godine i uneo je promene u načinu razmišljanja osoba sa invaliditetom edukacijama za samostalan život i uvođenjem personale asistencije. Ova usluga u našem gradu postojala je do kraja 2012. godine, nakon čega je Grad Smederevo prestao da je finansira, iako je ona veoma značajna za život osoba sa invaliditetom.
Upravo zbog toga, sa održanog okruglog stola potekla je ideja o tome da se gradskoj vlasti dostavi Zahtev za ponovnim finansiranjem ove usluge, kao i da im se dostavi brošura „Rušenje mitova o samostalnom životu“ koju je izdao ENIL (izdavač na na našem jeziku izdao je CSŽ Srbije).

Knjiga

20150505_121846