Uskršnja izložba
1. maja 2022.
Kulinarske radionice
20. maja 2022.

Evropski dan samostalnog života

Evropski dan samostalnog života obeležen je okruglim stolom pod nazivom „Personalna asistencija – izazovi“ . Aktivnost je realizovana 05. maja,a za cilj je imala promociju samostalnog života osoba sa invaliditetom i samu uslugu personalne asistencije.

Učesnici okruglog stola bili su korisnici usluge i njihovi personalni asistenti koji su govorili o značaju ove usluge za njihov život i svi su istakli da im je usluga promenila život i da bez nje ne bi mogli kvalitetno da žive. Pohvalili su i rad pružaoca usluge, kao i Grad Smederevo, jer su zahvaljujući ovoj saradnji omogućeni kvalitetni uslovi rada i kontinuitet usluge.

Na kraju okruglog stola, prva grupa korisnika i njihovih personalnih asistenata potpisali su ugovore o realizaciji usluge i ugovore o radu. Ovim ciklusom usluge biće obuhvaćeno do 14 korisnika.

Aktivnost je realizovao Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva, a održava se u sklopu programskih aktivnosti finansiranih od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.