Socijalna inkluzija
3. decembra 2018.
Usluge socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u Smederevu
20. decembra 2018.

Edukacije, obuke i psihoterapije

Tokom 2018. godine Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva i Udruženje distrofičara grada Smedereva „Bolji život“ organizovali su edukacije i obuke za svoje članove.

Među njima kao najinteresantnije izdvojile su se „Komunikacija i pravila nenasilne komunikacije“, „Nenasilno rešavanje konflikata“, „Položaj žena sa invaliditetom“ i „Usluge socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u gradu Smederevu“.
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva i Društvo za CDP Smederevo nastavili su sa organizovanjem psihoteraputskih radionica za članove i članove njihovih porodica.

Ove organizacije finansirale su i obuke stručnog radnika u cilju stručnog usavršavanja. Stručna radnica na uslugama personalna asistencija i pomoć u kući učestvovala je na međunaronoj konferenciji „Asisitivna tehnologija i komunikacija – konferencija o naprednoj tehnologiji za decu sa teškoćama i osobe sa invaliditetom“ u Beogradu, kao i na obukama „Efikasni odnosi sa javnošću pružalaca usluge socijalne zaštite“ u Novom Sadu i „Stres maraton“ u Nišu.
Akreditovani trener CSŽ Smedereva za obuku za personalne asistente radila je obuke u Nišu, Novom Sadu i Šapcu.