7 aprila. 2014.

Banka Intesa i mi

Kao što svi imaju potrebu da rade i zarađuju isto tako i mi, osobe sa invaliditetom, radimo i zarađujemo. Banka Intesa iz Smedereva je na inicijativu […]