Bronzani Despoti
8. novembra 2014.
20 godina postojanja Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo
24. decembra 2014.

Aktuelnosti u edukaciji I rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju

III stručno-naučni skup „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“ održan je 28, 29. i 30. novembra u Smederevu u organizaciji Resursnog centra za specijalnu edukaciju.
Cilj skupa bio je da okupi stručnjake, istraživače i aktiviste koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave edukacijom i rehabilitacijom osoba sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, a samim tim i da obezbedi razmenu znanja i iskustava između učesnika.

Predstavnici Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo, Ivana Gvozdenović i Jovan Mladenović, predstavili su rad na temu „Uloga organizacija osoba sa invaliditetom kao pružaoca usluga socijalne zaštite u gradu Smederevu”.
Skupu su, pored stručnjaka i aktivista iz Srbije, prisustvovali i stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske.Na osnovu razmene iskustva moglo se zaključiti da su problemi u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom slični na teritoriji čitave bivše Jugoslavije, a da je najviše problema u sistemu inkluzivnog obrazovanja.

10628682_10205465762751537_4191167473220072849_o