Konferencija “Smernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u BiH, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom”
1. oktobra 2015.
Tradicionalno takmičenje u Šahu i Dominama
26. oktobra 2015.

Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju

IV stručno-naučni skup „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“ održan je 24. i 25. novembra u Smederevu u organizaciji Resursnog centra za specijalnu edukaciju.

Cilj skupa bio je da okupi stručnjake, istraživače i aktiviste koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave edukacijom i rehabilitacijom osoba sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, a samim tim i da obezbedi razmenu znanja i iskustava između učesnika.
Predstavnica Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo, Ivana Gvozdenović predstavila je rad na temu „Gluma i ples kao vidovi socijalne integracije i inkluzije gluvih i nagluvih osoba”. Predstavljeni su glumački i plesački talenti gluvih i nagluvih osoba i ukazano je na njihov uticaj na inkluziju u društvenu sredinu.
Prezentacija je ostavila izuzetan utisak na prisutne stručnjake koji su je i emotivno doživeli. U diskusiji nakon prezentacije, učesnici su pohvalili rad i zalaganje i istakli da su i sami na potpuno drugačiji način doživeli gluve i nagluve osobe i promenili svest o njima, što je i bio cilj.

PicsArt_10-25-08.39.27