Škola plivanja i rekreativne aktivnosti
22. avgusta 2019.
Za uspešnu školsku godinu
1. septembra 2019.

Aktivnosti posvećene gluvoj i nagluvoj deci

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo tokom čitave godine organizuje Logopedsku radionicu i Radionicu za podršku deci u savladavanju školskog gradiva. Ove radionice realizuje sekretar organizacije koja je po struci dip. Defektolog – logoped.

Logopedska radionica ima za cilj razvijanje jezičkih i komunikativnih sposobnosti kod gluve i nagluve dece, a pored njih radi se i sa decom čiji su roditelji gluve osobe.

Radionice za podršku deci u savladavnju školskog gradiva imaju za cilj da omoguće gluvoj i nagluvoj deci da savladaju školski program putem individulanog pristupa.

Pored radionca, za najmalađe obezbeđujemo novogodišnje paketiće kao i školski pribor.