Osvojeno II mesto na Festivalu kulturno – umetničkog stvaralaštva gluvih i nagluvih Srbije
16. juna 2014.
Državno prvenstvo srbije malokalibarskim oružjem
22. juna 2014.

5. kolo Lige OSI Srbije u disciplinama Međunarodnog programa

5. kolo Lige OSI Srbije u disciplinama Međunarodnog programa, standardnom vazdušnom puškom i vazdušnim pištoljem održano je u odloženom terminu prema Kalendaru takmičenja OSI Srbije za 2014.godinu na vazdušnom strelištu Sportske dvorane Smederevo dana 18.06.2014.godine sa početkom u 10,00 časova.
Strelište raspolaže sa 40 streljačkih mesta na 10 metara.

5. kolo st

Gađano je u papirne mete Edelman u svim disciplinama sa po jednim i dva metka u metu, ocenjivanje se vršilo aparatom za ocenu meta.Takmičenje se odvijalo u svemu prema Novim ISSF Pravilima, ISSS Pravilniku takmičenja OSI Srbije i pravilima SSS. Svi postignuti rezultati su blagovremeno isticani na oglasnoj tabli. Primedbi na rad službi i objavljene rezultate nije bilo. Sve službe su obavile svoj posao veoma dobro i u skladu sa pravilima. Svi organi i službe na strelištu su nosili vidno postavljene oznake sa nazivom funkcije koju obavljaju.
Prigovora i žalbi nije bilo! Proglašenje pobednika je izvršeno po završetku takmičenja. Pobednicima nisu deljene medalje ni diplome. Veoma dobri domaćini su bili SKOSI R-50 iz Smedereva, na čemu smo im zahvalni..

Rezultati u Biltenu su konačni i tačni.
ISSS 14 – BILTEN i TABELA 5. kola Lige OSI Srbije – Međun. program, SMEDEREVO 18.06.2014.

5. kolo sta