Aktuelnosti u edukaciji I rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju
1. decembra 2014.
Novogodišnji paketići
31. decembra 2014.

20 godina postojanja Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo

Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo osnovan je 1994. godine odlukom Skupštine opštine Smederevo sa ciljem da ujedini organizacije osoba sa invaliditetom koje deluju na teritoriji našeg grada, kako bi se zajedničkim i jedinstvenim delovanjem borile da se položaj osoba sa invaliditetom u Smederevu promeni.
U trenutku osnivanja, Savez je imao 7 članica od kojih je samo jednu vodila osoba sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom suočavale su se sa brojnim predrasudama i barijerama koje je društvo nametnulo, izolovanošću, o njihovim pravima se nije mnogo govorilo.

Od 2004. godine kada je na mesto predsednika tadašnjeg Opštinskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo postavljen Duško Savić počeo je proces intenzivnih promena. Rukovodeću ulogu u svim organizacijama preuzele su osobe sa invaliditetom i započele kampanju za ravnopravnost i jednakost. Ovo je zapravo bilo i ključno jer jedino osobe sa invaliditetom znaju šta im je potrebno i najbolje mogu da zastupaju sopstvene interese i prava.
Započelo se sa nizom edukacija i uličnih akcija koje su za cilj imale da osnaže same osobe sa invaliditetom kako bi donosile odluke u svoje ime, kako bi izašle iz svojih kuća i počele da se bore za svoja prava. Takođe, radilo se i na povećanju vidljivosti osoba sa invaliditetom, kao i na uklanjanju predrasuda i prepreka u našem gradu.
Prve prepreke uklonjene su zahvaljujući projektu „U nov milenijum bez barijera“ koje su realizovale osobe sa invaliditetom, a kojim su urađene pristupne rampe na Gradskoj upravi, Pošti, Centru za kulturu, Danubijusu, tadašnjem C marketu. Od tada se krenulo i sa uređivanjem ulica, obaranjem ivičnjaka, uređivanjem trotoara, kako bi se korisnici invalidskih kolica bezbedno kretali.
Sve ovo nije bilo moguće bez Servisa personalnih asistenata koji je kod nas, putem projekata, počeo da se sprovodi od 2003. godine. Ova usluga realizovala samo u 5 gradova. Zahvaljujući ovoj usluzi, osobe sa invaliditetom postale su aktivnije i sa puno motiva i elana uzele su aktivnu ulogu u rukovođenju organizacijama i našem gradu i osobama sa invaliditetom, donele mnogo promena. Kasnije su uvedene i druge ulsuge, poput Prevodilačkog servisa za znakovni jezik, Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom i Mobilni tim fizioterapeuta. Sve ove usluge su veoma značajne jer imaju veliki uticaj na živote ljudi.
U samom centru grada otvoren je i Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju „Sunce“ što je bitno uticalo da se predrasude koje su ljudi imali brže uklone.
Na televiziji TV Smederevo emitovala se emisija „Pogledajmo istini u oči“ koju je vodila Jelena Stojanović, a u kojoj se govorilo o radu organizacija osoba sa invaliditetom i uopšte o položaju osoba sa invaliditetom u našem gradu. Njen značaj i uticaj je bio veliki pre svega u sferi podizanja svesti ljudi o pravima, potrebama i problemima sa kojima se suočavaju ove osobe.
Danas predstavnici osoba sa invaliditetom učestvuju u kreiranju politika i dokumenata u oblasti invalidnosti na lokalnom nivou.
Za samo 10 godina Smederevo je postalo jedan od najpristupačnijih gradova u Srbiji u kome osobe sa invaliditetom aktivno učestvuju u društvenom životu.
Ovakav uspeh, ne bi bio moguć bez aktivnosti svih Članica Saveza, kojih sada ima 13, ali i bez podrške institucija, političkih aktera i grada Smedereva.
Posebnu zahvalnost za sve promene koje su nastale u našem gradu dugujemo Vojislavu Mladenoviću (1957 – 2013), koji je najviše uradio na podizanju svesti i uspostavljanju politike u oblasti invalidnosti, izradi Lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti i uspostvaljanju usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom.
I u narednom periodu očekuje nas mnogo izazova i dalje borbe za što bolji i kvalitetniji život osoba sa invaliditetom u našem gradu, jer INVALIDNOST NIJE PITANJE MILOSRĐA, VEĆ PITANJE LJUDSKIH PRAVA!

MAR_1607